Zasady udostępniania informacji publicznych

Informacje publiczne, będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Opalenicy, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, mogą Państwo otrzymać na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
 
tel.: 61 44 77 281, 697 873 140

 

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej