Informacja dotycząca wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok 2021

1. Podstawowa kwota dotacji na 2021r.