Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV- przyłącze SPV Sielinko na terenie części działek o nr ewid.: 31, 25/2, 25/3, 56/2, 56/4, 57/7, 57/16 w miejscowości Sielinko oraz na terenie części działek o nr ewid. 225/4, 225/6 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica.