Informacja dotycząca wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok 2020

1. Podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

2. Aktualizacja informacji na temat podstawowej kwoty dotacji na 2020 r. z 30 października 2020 r.