Program Ochrony Środowiska

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r."

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" za lata 2015-2016.

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" za lata 2017-2018.