Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJA