Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Krzysztofa Jackowiaka

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 30 września 2019 r.