Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Henryka Piotrowskiego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 6 września 2019 r.