Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonych w miejscowości Opalenica.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonych w miejscowości Opalenica.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik: wykaz nieruchomości