Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Opalenicy, przy ul. Ticza Bara

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 20 lutego 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Opalenicy, przy ul. Ticza Bara oraz ogłoszenia wykazu.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik: wykaz nieruchomości