Oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Związku Niewidomych Koła w Nowym Tomyślu realizacji w 2018 r. zadania publicznego pn. Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna. Każdy, w terminie do 30 marca 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

 

 

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych