Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządow