AZBEST

1. CO TO JEST AZBEST?

2. Obowiązki właścicieli nieruchomości.

3. Instrukcja właściwego postępowania z azbestem.

4. Demontaż wyrobów zawierających azbest.

5. Formularz - informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

6.  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

7. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Zarządzenie nr 106/2014 z 11 lipca 2014 r. w sprawie zasad finansowania z budżetu Gminy Opalenica utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Opalenica, będących własnością osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Ogłoszenia Burmistrza.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica.

Zestawienie ilości i kosztów usuwania odpadów zaiwerających azbest.

Inwentaryzacja