Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 14.08.2014r. nr WOO-II.4200.6.2013.JC o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Zawiadomienie