Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.