Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej wraz z prognozą od

Ogłoszenie  Zarządu Województwa Wielkopolskiego.