Zarządzenie Nr 110/2011

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 wrzesnia 2011 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Opalenica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.