Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy, w wyborach do Sejmu Rzeczy

 

Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.