Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje gminne

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Opalenica

Informacja

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 4 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE

Zarządzenie Nr 110/2011

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 wrzesnia 2011 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Opalenica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 26 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 26 wrzesnia 2011 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Opalenica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 105/2011

Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 19 wrzesnia 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Opalenica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzien 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 94/2011

Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

 

OBWIESZCZENIE

Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy, w wyborach do Sejmu Rzeczy

 

Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

DEKLARACJA - WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

deklaracja

WNIOSEK - WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

wniosek

WNIOSEK - UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

wniosek

WNIOSEK - DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW (dla osoby nie mającej zameldowania)

wniosek

WNIOSEK - DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW (dla osoby zameldowanej na pobyt czasowy)

wniosek

WNIOSEK - ZGŁOSZENIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ

wniosek

FORMULARZ - ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

formularz

WNIOSEK - SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

wniosek

ZARZĄDZENIE NR 85/2011