Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2008

Uchwały

 • Uchwała nr XIII/89/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Elżbietę Cybulską. UCHWALA NR XIII-89-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/90/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. UCHWALA NR XIII-90-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/91/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Opalenicy na 2008 rok. UCHWALA NR XIII-91-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/92/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej w Opalenicy, wysokości opłat oraz zwolnień z całości lub części opłat. UCHWALA NR XIII-92-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie zlecenia czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy. UCHWALA NR XIII-93-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/94/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod rekreację położony na obrzeżach Paku Miejskiego w Opalenicy. UCHWALA NR XIII-94-08 .pdf

 

 • Uchwała nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach. UCHWALA NR XIII-95-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/96/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy 3 Maja, Półwiejską, Energetyczną oraz południową granicą działki 1376 w Opalenicy. UCHWALA NR XIII-96-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/97/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w Opalenicy. UCHWALA NR XIII-97-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/98/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Uścięcicach. UCHWALA NR XIII-98-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Łeczycach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica-Jastrzębniki. UCHWALA NR XIII-99-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/100/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Łęczycach. UCHWALA NR XIII-100-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/101/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Kozłowie wzdłuż drogi powiatowej Kozłowo-Uścięcice. UCHWALA NR XIII-101-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach wzdłuż drogi powiatowej Porażyn-Sielinko. UCHWALA NR XIII-102-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica-Lwówek oraz przy drodze gminnej. UCHWALA NR XIII-103-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok. UCHWALA NR XIII-104-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opalenica na lata 2008-2015. UCHWALA NR XIII-105-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/106/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy do zwoływania wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. UCHWALA NR XIII-106-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet miesięcznych dla radnych Rady Miejskiej w Opalenicy. UCHWALA NR XIII-107-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod rekreację położony na obrzeżach Parku Miejskiego w Opalenicy. UCHWALA NR XIV-108-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/109/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach. UCHWALA NR XIV-109-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/110/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy3 Maja, Półwiejską, Energetyczną oraz południową granicą działkinr 1376 w Opalenicy. UCHWALA NR XIV-110-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/111/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w Opalenicy. UCHWALA NR XIV-111-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Uścięcicach. UCHWALA NR XIV-112-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/113/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Łęczycach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica-Jastrzębniki. UCHWALA NR XIV-113-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/114/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Łęczycach.UCHWALA NR XIV-114-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/115/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Kozłowie wzdłuż drogi powiatowej Kozłowo-Uścięcice.UCHWALA NR XIV-115-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/116/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach wzdłuż drogi powiatowej Porażyn-Sielinko. UCHWALA NR XIV-116-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/117/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica-Lwówek oraz przy drodze gminnej. UCHWALA NR XIV-117-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/118/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego. UCHWALA NR XIV-118-08.pdf

 

 • Uchwała nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok. UCHWALA NR XIV-119-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/120/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy. UCHWALA NR XV-120-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opalenica oraz wyrażenia zgody na określenie przez pracowników wartości jednego punktu, ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przy ustaleniu wynagrodzeń tych pracowników. UCHWALA NR XV-121-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. UCHWALA NR XV-122-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.UCHWALA NR XV-123-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Opalenicy. UCHWALA NR XV-124-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/125/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 28.12.2007r. W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2008. UCHWALA NR XV-125-08.pdf

 

 • Uchwała nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWALA NR XV-126-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Opalenica do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.UCHWALA NR XVI-127-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/128/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odbudowy Miejscowości Uścięcicena lata 2008-2015. UCHWALA NR XVI-128-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/129/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe. UCHWALA NR XVI-129-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/130/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. UCHWALA NR XVI-130-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/131/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Opalenica. UCHWALA NR XVI-131-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/132/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu części działki nr 887 położonej w Opalenicy. UCHWALA NR XVI-132-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/133/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego.UCHWALA NR XVI-133-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/134/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia „KOLD”. UCHWALA NR XVI-134-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVI/135/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok. UCHWALA NR XVI-135-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/136/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego. UCHWALA NR XVII-136-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.UCHWALA NR XVII-137-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/138/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opalenica. UCHWALA NR XVII-138-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/139/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółki z o.o. w Opalenicy. UCHWALA NR XVII-139-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie tablicy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. UCHWALA NR XVII-140-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Opalenicy. UCHWALA NR XVII-141-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/142/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 1 w Opalenicy. UCHWALA NR XVII-142-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/143/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia najemcom bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Opalenicy przy ul. Spokojnej i ul. Niegolewskich. UCHWALA NR XVII-143-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/144/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Opalenica przez inne podmioty niż jednostki samorządu Terytorialnego i ministrowie. UCHWALA NR XVII-144-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/145/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:”Mały Odkrywca w Przedszkolu”. UCHWALA NR XVII-145-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/146/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola. UCHWALA NR XVII-146-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2008r. w sprawie pozbawienia części ul. Parkowej w Opalenicy kategorii drogi gminnej. UCHWALA NR XVII-147-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie rekultywacji gruntów. UCHWALA NR XVIII-148-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/149/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach. UCHWALA NR XVIII-149-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. UCHWALA NR XVIII-150-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/151//08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009. UCHWALA NR XVIII-151-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/152/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009. UCHWALA NR XVIII-152-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/153/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009. UCHWALA NR XVIII-153-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/154/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009. UCHWALA NR XVIII-154-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/155/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2009. UCHWALA NR XVIII-155-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2009. UCHWALA NR XVIII-156-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/157/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na terenie gminy Opalenica w celu udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. UCHWALA NR XVIII-157-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/158/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. UCHWALA NR XVIII-158-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/159/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. UCHWALA NR XVIII-159-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/160/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną położony pomiędzy istniejącą zabudową ulic Poznańskiej, Rynku, 26 stycznia, Powstańca Kozaka i 5 stycznia a torem kolejowym od strony północnej i ulicą Łąkową od strony wschodniej w Opalenicy. UCHWALA NR XVIII-160-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/161/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych położonych na gruntach wsi Urbanowo. UCHWALA NR XVIII-161-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Wojnowice. UCHWALA NR XVIII-162-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obelisku upamiętniającego szarżę polskich szwoleżerów pod Samosierrą w 1808 roku. UCHWALA NR XVIII-163-08.pdf

 

 • Uchwała nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.
  (Proszę pobrać wzystkie części do jednego katalogu a następnie rozpakować)

 •   Uchwała nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 listopada 2008 r. W sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego. UCHWALA NR XIX-165-08.pdf

 • Uchwała nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie strategii rozwiązania problemów społecznych Gminy Opalenica 2008 – 2018. UCHWALA NR XX-166-08.pdf 
 • Uchwała nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, które wniosły jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.UCHWALA NR XX-167-08.pdf

 • Uchwała nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Nadobrzańskich.UCHWALA NR XX-168-08.pdf

 • Uchwała nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie zmiany uchwały Nr V/35/207 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007r. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata 2007 – 2012. UCHWALA NR XX-169-08.pdf       
 •  

 • Uchwała nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie współdziałania z gminami Lwówek, Miedzichowo i Nowy Tomyśl w sprawach doradztwa programowo metodycznego oraz doskonalenia merytorycznego i metodycznego nauczycieli w zakresie wychowania   fizycznego.UCHWALA NR XX-170-08.pd f
 •  

 • Uchwała nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.UCHWALA NR XX-171-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie przystąpienia u zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę układu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Mogielnicy łączącego ulicę Poznańska z częścią ulicy Parkowej położonej przy parku Miejskim w Opalenicy.UCHWALA NR XX-172-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.UCHWALA NR XX-173-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/174/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie z ustalenia go wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opalenica oraz wyrażenia zgody na określenie przez pracodawców wartości jednego punktu, ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przy ustaleniu wynagrodzeń tych pracowników.UCHWALA NR XX-174-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/175/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica na rok 2009.UCHWALA NR XX-175-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie ustalenia  Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 2009r. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica.UCHWALA NR XX-176-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/177/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Opalenicy w rejonie ul. Strumykowej.UCHWALA NR XX-177-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/178/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opalenica na lata 2008 – 2010.UCHWALA NR XX-178-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/179/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2009.UCHWALA NR XX-179-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/180/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie ustaleń zadań, dla których plan wydatków budżetu Gminy Opalenica nie wygasa z upływem roku budżetowego 2008.UCHWALA NR XX-180-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/181/08 cz. I Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 roku.UCHWALA NR XX-181czI-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/181/08 cz. II Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 roku.UCHWALA NR XX-181czII-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/182/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie budżetu zmieniających uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach.UCHWALA NR XX-182-08.pdf
 •  

 • Uchwała nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.UCHWALA NR XX-183-08.pdf