Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

SPRAWOZDANIE