Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

SPRAWOZDANIE

Oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Związku Niewidomych Koła w Nowym Tomyślu realizacji w 2018 r. zadania publicznego pn. Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna. Każdy, w terminie do 30 marca 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

 

 

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych

 

Rozstrzygnięcie konkursu na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf 

 

Rozstrzygniecie konkursu z zakresu pomocy społecznej.

 

Rozstrzygniecie konkursu z zakresu pomocy społecznej.pdf 

 

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica.pdf 

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf 

 

Zaproszenie do komisji konkursowej.

Zaproszenie do komisji konkursowej.

Formularz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rozwój sportu w Gminie Opalenica w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Obowiązujące druki