Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowych.

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica w 2014 r. 

Więcej informacji

Zgłoszenie