Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowej

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert w ramach III otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

 

ogłoszenie

formularz