Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Protokół