Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.