Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

Protokół