Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

 

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania