Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.