Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Opalenica, 10 marca 2011 r.

 

 OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy - w formie wspierania w roku 2011 zadań publicznych:

Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia - działalność organizacji na rzecz rehabilitacji i integracji kobiet po leczeniu onkologicznym.

W konkursie została złożona jedna oferta, która nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. Ofertę złożyło Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” z Nowego Tomyśla.

Zastępca Burmistrza

 /-/ Andrzej Mainka