Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica

Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica.