Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie części działek o nr ewid.: 989, 991, 990/5, 990/8 w miejscowości Opalenica, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE