Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych (do 4 zespołów), składających się z – do 3 osobnych kabli na każdy zespół  na terenie części działek o nr ewid.: 17 i 19 w miejscowości Sielinko oraz na terenie części działek o nr ewid.: 178, 187/1, 187/2, 188/1, 188/5 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE