Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „budowie sieci elektroenergetycznej".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „budowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki o nr ewid. 665/8 w m. Rudniki” na terenie części działek o nr ewid.: 202/1, 209/4, 209/2, 205, 204, 203, 665/8 w miejscowości Rudniki, gmina Opalenica.

 

OGŁOSZENIE