Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy  o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017 – 2031”.

 

OGŁOSZENIE

Aktualizacja Projektu Założeń