Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 13 lutego 2020 r.