Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 14 lutego 2020 r.