Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie PO.ZUZ.4.4210.242m.5.2020.MF z dnia 11 sierpnia 2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie PO.ZUZ.4.4210.242m.5.2020.MF z dnia 11 sierpnia 2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wyznaczonym terminie zakończenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

OBWIESZCZENIE