Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej kratowej

Obwieszczenie o  zebraniu materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej kratowej ESC_POZ011_BUK_SZEWCE o wysokości całkowitej H=53m, wraz z instalacją radiokomunikacyjną na obszarze obejmującym działkę o numerze ewid. 67 obręb Szewce w miejscowości Szewce przy ul. Bukowskiej - bliskie sąsiedztwo planowanej inwestycji z terenami obrębu KOZŁOWO

 

OBWIESZCZENIE