Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SKO w Poznaniu, którym uchylono w całości decyzję Burmistrza Opalenicy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, którym uchylono w całości decyzję Burmistrza Opalenicy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej NWY3022, na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 1615/13 położonej w Opalenicy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji 

OBWIESZCZENIE