Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.746.67.2020.10 z dnia 20 listopada 2020r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.746.67.2020.10 z dnia 20 listopada 2020r.