Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej kratowej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej kratowej ESC_POZ011_BUK_SZEWCE o wysokości całkowitej H=53m, wraz z instalacją radiokomunikacyjną na obszarze obejmującym działkę o numerze ewid. 67 obręb Szewce w miejscowości Szewce przy ul. Bukowskiej - bliskie sąsiedztwo planowanej inwestycji z terenami obrębu KOZŁOWO.

 

OBWIESZCZENIE