Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszęciu postępowania nr PAB.6733.2.2020.KD.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 DN90 na terenie części działek o nr ewid.: 245, 311 w miejscowości Rudniki, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE