Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu linii napowietrznej 15kV oraz budowie linii kablowej 15kV na terenie części działki o nr ewid.: 218/10 w miejscowości Wojnowice, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE