Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie części działek o nr ewid.: 16/1, 16/2, 28/2, 29 w miejscowości Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

OBWIESZCZENIE