Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, w tym s

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, w tym stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV na terenie części działek o nr ewid.: 1493, 1517/2, 1517/3, 2128, 1501, 711/2 w miejscowości Opalenica, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE