Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych SN (do 6 zespołów), składających się z – do 3 osobnych kabli każdy zespół, na terenie części działek o nr ewid.: 7/1, 25/2, 56/2, 56/3, 56/4, 57/11, 57/13, 66/6, 67, 293/1, 294 (obręb Sielinko) 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 239/2, 239/8 (obrębTroszczyn), 240/3, 241 (obręb Porażyn), 1374/1, 1544/3, 1562/7 (obręb Opalenica), gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE