Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie podziemnych zespołów linii kablowyc

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie podziemnych zespołów linii kablowych (do 10 zespołów), składających się z-do 3 osobnych kabli każdy zespół” na terenie części działek     o nr ewid.: 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/25, 233/26, 233/27, 233/28, 233/29 w miejscowości Porażyn, gmina Opalenica.

OBWIESZCZENIE