Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie sieci wodociągowej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid.: 260/9 i 260/4 przy ul. Dworcowej w miejscowości Opalenica, gmina Opalenica.

OBWIESZCZENIE