Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY NWY3025

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY NWY3025 składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnie 64m, wraz z szafami sterującymi, zespołem anten nadawczo-odbiorczych sektorowych i radioliniowych, urządzeniami nadawczymi oraz przyłączem energetycznym na terenie części działki o nr ewid.: 5177/2 w miejscowości Porażyn, gmina Opalenica.

OBWIESZCZENIE